Jedrenje Baré - Hvar

Puni naziv:

Baré Hvar Sailing

Ime vlasnika:

Edi Jurišić

Ulica i kućni broj:

Jelke Bučić 2

Poštanski broj i grad:

21450 Hvar

Web stranica domaćina:
Telefon:
Fax:
Mobitel:
+385 (0)98 328 816