Hotel Croatia - Hvar

Ime vlasnika:

Croatia Hvar d.o.o.

Ulica i kućni broj:

Majerovica b.b.

Poštanski broj i mjesto:

21450 Hvar

Vrsta smještaja:

Kampovi