Restorani

Restoran Galešnik - Hvar

 • Ime vlasnika: Nautički centar Hvar
 • Ulica i kućni broj: Fabrika b.b.
 • Poštanski broj i mjesto: 21450 Hvar
 • Tip ugostiteljskog objekta: Restoran
 • E-mail: nautica-hvar@net.hr
Detalji » | 16.02.2012

Restoran Đorđeta Vartal - Hvar

 • Ime vlasnika: Đorđe Tudor
 • Ulica i kućni broj: Uvala križa
 • Poštanski broj i mjesto: 21450 Hvar
 • Tip ugostiteljskog objekta: Restoran
 • E-mail: djordje.tudor@st.t-com.hr
Detalji » | 13.12.2011

Restoran DiVino - Hvar

 • Ime vlasnika: Anamarija Barbarić Keršić & Jurica Hraste
 • Ulica i kućni broj: Riva
 • Poštanski broj i mjesto: 21450 Hvar
 • Tip ugostiteljskog objekta: Restoran
 • E-mail: jurica.hraste@st.t-com.hr
Detalji » | 06.06.2012

Restoran Moli Onte - Milna

 • Ime vlasnika: Bonica Soldić
 • Ulica i kućni broj: Milna
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar, Milna
 • Tip ugostiteljskog objekta: Restoran
Detalji » | 21.11.2011

Restoran Mlini - Ždrilca

 • Ime vlasnika: Ivo Dujmović
 • Ulica i kućni broj: Ždrilca
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar, Pakleni otoci
 • Tip ugostiteljskog objekta: Restoran
Detalji » | 21.11.2011

Restoran Pokonji Dol - Hvar

 • Ime vlasnika: Tonči Novak
 • Ulica i kućni broj: Pokonji dol
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar
 • Tip ugostiteljskog objekta: Restoran
Detalji » | 21.11.2011

Restoran Tamaris - Sveta Nedjelja

 • Ime vlasnika: Jurica Milatić
 • Ulica i kućni broj: Sv. Nedjelja
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar, Sveta Nedjelja
 • Tip ugostiteljskog objekta: Restoran
Detalji » | 21.11.2011

Restoran Zori - Palmižana

 • Ime vlasnika: Iva Tomlinović
 • Ulica i kućni broj: Palmižana
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar, Pakleni otoci
 • Tip ugostiteljskog objekta: Restoran
Detalji » | 18.11.2011

Restoran Zlatna Školjka - Hvar

 • Ime vlasnika: Ivan Buzolić
 • Ulica i kućni broj: Groda
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar
 • Tip ugostiteljskog objekta: Restoran
Detalji » | 18.11.2011

Restoran Villa Dinka - Hvar

 • Ime vlasnika: Nikša Budrović
 • Ulica i kućni broj: Hvar
 • Poštanski broj i grad: 21450 Hvar
 • Tip ugostiteljskog objekta: Restoran
Detalji » | 18.11.2011