Smještaj

Turističko naselje HELIOS - Stari Grad

 • Ime vlasnika: Helios Faros d.d.
 • Poštanski broj i mjesto: 21460 Stari Grad
 • Vrsta smještaja: Apartmani
Detalji » | 16.11.2011

Turistički apartmani TRIM - Stari Grad

 • Ime vlasnika: Helios Faros d.d.
 • Poštanski broj i mjesto: 21460 Stari Grad
 • Vrsta smještaja: Apartmani
Detalji » | 16.11.2011

Hotel Roko - Stari Grad

 • Ime vlasnika: Helios Faros d.d.
 • Poštanski broj i mjesto: 21460 Stari Grad
 • Vrsta smještaja: Sobe
Detalji » | 16.11.2011

Vila Meneghello - Hvar

 • Ime vlasnika: Meneghello Dagmar
 • Poštanski broj i mjesto: 21450 Hvar
 • Vrsta smještaja: Apartmani
Detalji » | 16.11.2011

Apartmani Vera Marjanović - Vrboska

 • Ime vlasnika: Vera Marjanović
 • Poštanski broj i mjesto: 21463 Vrboska
 • Vrsta smještaja: Apartmani
Detalji » | 16.11.2011

Apartmani Katarina Furundžić - Vrboska

 • Ime vlasnika: Katarina Furundžić
 • Poštanski broj i mjesto: 21463 Vrboska
 • Vrsta smještaja: Apartmani
Detalji » | 16.11.2011

Apartmani Lukrecija Šćulac - Vrboska

 • Ime vlasnika: Lukrecija Šćulac
 • Poštanski broj i mjesto: 21463 Vrboska
 • Vrsta smještaja: Apartmani
Detalji » | 16.11.2011

Vila Jelka - Vrboska

 • Ime vlasnika:
 • Poštanski broj i mjesto: 21463 Vrboska
 • Vrsta smještaja: Apartmani
Detalji » | 16.11.2011

Apartmani Daria Piera Viola - Vrboska

 • Ime vlasnika: Daria Piera Viola
 • Poštanski broj i mjesto: 21463 Vrboska
 • Vrsta smještaja: Apartmani
Detalji » | 16.11.2011

Apartmani Petar Damjanić - Vrboska

 • Ime vlasnika: Petar Damjanić
 • Poštanski broj i mjesto: 21463 Vrboska
 • Vrsta smještaja: Apartmani
Detalji » | 16.11.2011