Smještaj

Turistička agencija Navigare - Hvar

 • Naziv tvrtke ili obrta: Navigare
 • Ime vlasnika: Zvonimir Kolovrat
 • Ulica i kućni broj: Dolac
 • Poštanski broj i mjesto: 21450 Hvar
 • E-mail:
Detalji » | 22.11.2011

Turistička agencija Panorama Imobiliare&Turismo - Hvar

 • Naziv tvrtke ili obrta:
 • Ime vlasnika: Miroslav Aljinović
 • Ulica i kućni broj: Kroz Burak 45
 • Poštanski broj i mjesto: 21450 Hvar
 • E-mail: info@panorama.hr
Detalji » | 22.11.2011

Turistička agencija Pelegrini Tours - Hvar

 • Naziv tvrtke ili obrta: COSIMO D.O.O. Pelegrini tours travel agency
 • Ime vlasnika: Rikardo Novak
 • Ulica i kućni broj: Riva
 • Poštanski broj i mjesto: 21450 Hvar
 • E-mail: pelegrini@inet.hr
Detalji » | 21.11.2011

Turistička agencija Secret Hvar - Hvar

 • Naziv tvrtke ili obrta: Secret Hvar
 • Ime vlasnika: Siniša Matković-Mikulčić
 • Ulica i kućni broj: Trg Sv. Stjepana 4 A
 • Poštanski broj i mjesto: 21450 Hvar
 • E-mail: info@secrethvar.com
Detalji » | 21.11.2011

Hotel Fontana - Jelsa

 • Ime vlasnika:
 • Poštanski broj i mjesto: 21465 Jelsa
 • Vrsta smještaja: Sobe
Detalji » | 16.11.2011

Hotel Hvar - Jelsa

 • Ime vlasnika:
 • Poštanski broj i mjesto: 21465 Jelsa
 • Vrsta smještaja: Sobe
Detalji » | 16.11.2011

Kamp Mina - Jelsa

 • Ime vlasnika: Komunalno Jelsa d.o.o.
 • Poštanski broj i mjesto: 21465 Jelsa
 • Vrsta smještaja: Auto kampovi
Detalji » | 16.11.2011

Kamp Nudist - Vrboska

 • Ime vlasnika: Komunalno Vrboska d.o.o
 • Poštanski broj i mjesto: 21463 Vrboska
 • Vrsta smještaja: Auto kampovi
Detalji » | 16.11.2011

Kamp Mlaska - Sućuraj

 • Ime vlasnika:
 • Poštanski broj i mjesto: 21469 Sućuraj
 • Vrsta smještaja: Auto kampovi
Detalji » | 16.11.2011

Apartmansko naselje Jurjevac - Stari Grad

 • Ime vlasnika: Helios Faros d.d.
 • Poštanski broj i mjesto: 21460 Stari Grad
 • Vrsta smještaja: Apartmani
Detalji » | 16.11.2011