Smještaj

Apartmani Ana Lučić - Hvar

 • Ime vlasnika: Ana Lučić
 • Poštanski broj i mjesto: 21450 Hvar
 • Vrsta smještaja: Apartmani
Detalji » | 15.12.2011

Turistička agencija Odisej - Jelsa

 • Naziv tvrtke ili obrta: Odisej Travel Agency
 • Ime vlasnika: Meri Belić
 • Ulica i kućni broj: Vrisna BB
 • Poštanski broj i mjesto: 21465 Jelsa
 • E-mail: odisej@odisej-travel.com
Detalji » | 23.11.2011

Vila Paparella - Stari Grad

 • Ime vlasnika:
 • Poštanski broj i mjesto: 21460 Stari Grad
 • Vrsta smještaja: Vile: Kuća
Detalji » | 23.11.2011

Vila Heraclea - Hvar

 • Ime vlasnika:
 • Poštanski broj i mjesto: 21450 Hvar
 • Vrsta smještaja: Vile: Kuća
Detalji » | 23.11.2011

Turistička agencija Island Agency 1990 - Jelsa

 • Naziv tvrtke ili obrta:
 • Ime vlasnika: Olga Drinković
 • Ulica i kućni broj: Lučica b.b.
 • Poštanski broj i mjesto: 21465 Jelsa
 • E-mail: turisticka-agencija-island@st.htnet.hr
Detalji » | 22.11.2011

Turistička agencija Globus tours - Jelsa

 • Naziv tvrtke ili obrta: Globus tours d.o.o.
 • Ime vlasnika:
 • Ulica i kućni broj: Vitarnja bb
 • Poštanski broj i mjesto: 21465 Jelsa
 • E-mail: info@globus-tours.hr
Detalji » | 22.11.2011

Turistička agencija Atlas - Jelsa

 • Naziv tvrtke ili obrta: Atlas d.d.
 • Ime vlasnika: Gordan Dragičević
 • Ulica i kućni broj: Mala banda
 • Poštanski broj i mjesto: 21465 Jelsa
 • E-mail: atlas.jelsa@atlas.hr
Detalji » | 22.11.2011

Turistička agencija Atlas - Hvar

 • Naziv tvrtke ili obrta: Atlas-Hvar
 • Ime vlasnika: Pere Karaman
 • Ulica i kućni broj: Sv. Marak
 • Poštanski broj i mjesto: 21450 Hvar
 • E-mail: info@atlas-hvar.hr
Detalji » | 22.11.2011

Turistička agencija Fontana Tours - Hvar

 • Naziv tvrtke ili obrta: Fontana
 • Ime vlasnika: Vinkica Karković Kolombo
 • Ulica i kućni broj: Riva
 • Poštanski broj i mjesto: 21450 Hvar
 • E-mail: info@happyhvar.com
Detalji » | 22.11.2011

Turistička agencija Hvar Adventure - Hvar

 • Naziv tvrtke ili obrta:
 • Ime vlasnika: Veseljka Huljić
 • Ulica i kućni broj: Burak
 • Poštanski broj i mjesto: 21450 Hvar
 • E-mail: info@hvar-adventure.com
Detalji » | 22.11.2011