Turističke agencije

HVAR UNLIMITED TURISTIČKA AGENCIJA - STARI GRAD

 • Ime vlasnika: Sanja Dužević
 • Ulica i kućni broj: Marina Sabića b.b.
 • Poštanski broj i mjesto: 21460 Stari Grad
 • E-mail: info@hvar-unlimited.com
Detalji » | 30.05.2012

Turistička agencija Secret Hvar - Hvar

 • Ime vlasnika: Siniša Matković-Mikulčić
 • Ulica i kućni broj: Trg Sv. Stjepana 4 A
 • Poštanski broj i mjesto: 21450 Hvar
 • E-mail: info@secrethvar.com
Detalji » | 07.03.2012

Turistička agencija Hvar Touristik - Stari Grad

 • Naziv tvrtke ili obrta: Hvar Touristik
 • Ime vlasnika: Majda Lučić Lavčević i Dalibor Bartolomej Plenković
 • Ulica i kućni broj: Šiberija 31
 • Poštanski broj i mjesto: 21460 Stari Grad
Detalji » | 02.03.2012

Secret Hvar - Transferi

 • Naziv tvrtke ili obrta: Secret Hvar
 • Ime vlasnika: Siniša Matković-Mikulčić
 • Ulica i kućni broj: Trg Sv. Stjepana 4 A
 • Poštanski broj i mjesto: 21450 Hvar
 • E-mail: info@secrethvar.com
Detalji » | 07.03.2012

Secret Hvar - Izleti

 • Naziv tvrtke ili obrta: Secret Hvar
 • Ime vlasnika: Siniša Matković-Mikulčić
 • Poštanski broj i mjesto: 21450 Hvar
 • E-mail: info@secrethvar.com
Detalji » | 07.03.2012

Turistička agencija Hvar Travel Agency Ltd - Hvar

 • Naziv tvrtke ili obrta: Hvar Travel Agency Ltd
 • Ime vlasnika: Petar Trbuhović
 • Ulica i kućni broj: Riva b.b.
 • Poštanski broj i mjesto: 21450 Hvar
 • E-mail: info@hvar-agency.com
Detalji » | 16.02.2012

Turistička agencija Hvar Tours - Hvar

 • Naziv tvrtke ili obrta: Plusculus d.o.o.
 • Ime vlasnika: Ante Lacman
 • Ulica i kućni broj: Sv.Katarina bb
 • Poštanski broj i mjesto: 21450 Hvar
 • E-mail: info@hvartours.com
Detalji » | 15.02.2012

Turistička agencija Odisej - Jelsa

 • Naziv tvrtke ili obrta: Odisej Travel Agency
 • Ime vlasnika: Meri Belić
 • Ulica i kućni broj: Vrisna BB
 • Poštanski broj i mjesto: 21465 Jelsa
 • E-mail: odisej@odisej-travel.com
Detalji » | 23.11.2011

Turistička agencija Island Agency 1990 - Jelsa

 • Naziv tvrtke ili obrta:
 • Ime vlasnika: Olga Drinković
 • Ulica i kućni broj: Lučica b.b.
 • Poštanski broj i mjesto: 21465 Jelsa
 • E-mail: turisticka-agencija-island@st.htnet.hr
Detalji » | 22.11.2011