Hoteli

Turistički apartmani TRIM - Stari Grad

 • Ime vlasnika: Helios Faros d.d.
 • Poštanski broj i mjesto: 21460 Stari Grad
 • Vrsta smještaja: Apartmani
Detalji » | 16.11.2011

Hotel Roko - Stari Grad

 • Ime vlasnika: Helios Faros d.d.
 • Poštanski broj i mjesto: 21460 Stari Grad
 • Vrsta smještaja: Sobe
Detalji » | 16.11.2011

Hotel Lavanda - Stari Grad

 • Ime vlasnika: Helios Faros d.d.
 • Poštanski broj i mjesto: 21460 Stari Grad
 • Vrsta smještaja: Sobe
Detalji » | 08.11.2011

Hotel Arkada - Stari Grad

 • Ime vlasnika: Helios Faros d.d.
 • Poštanski broj i mjesto: 21460 Stari Grad
 • Vrsta smještaja: Apartmani i sobe
Detalji » | 08.11.2011

Hotel Pharia - Hvar

 • Ime vlasnika: Orvas Hoteli
 • Poštanski broj i mjesto: 21450 Hvar
 • Vrsta smještaja: Apartmani i sobe
Detalji » | 07.11.2011

Hotel Park - Hvar

 • Ime vlasnika: Grip d.o.o.
 • Poštanski broj i mjesto: 21450 Hvar
 • Vrsta smještaja: Apartmani
Detalji » | 07.11.2011

Hotel Podstine - Hvar

 • Ime vlasnika: Makart hoteli d.o.o
 • Poštanski broj i mjesto: 21450 Hvar
 • Vrsta smještaja: Sobe
Detalji » | 07.11.2011

Hotel Delfin - Hvar

 • Ime vlasnika: Sunčani Hvar d.d.
 • Poštanski broj i mjesto: 21450 Hvar
 • Vrsta smještaja: Sobe
Detalji » | 06.11.2011

Hotel Sirena - Hvar

 • Ime vlasnika: Sunčani Hvar d.d.
 • Poštanski broj i mjesto: 21450 Hvar
 • Vrsta smještaja: Sobe
Detalji » | 06.11.2011

Hotel Pharos - Hvar

 • Ime vlasnika: Sunčani Hvar d.d.
 • Poštanski broj i mjesto: 21450 Hvar
 • Vrsta smještaja: Sobe
Detalji » | 06.11.2011