Kafić Nije Zimmer Frei - Hvar

Ime vlasnika:

Zvonimir Kolovrat

Ulica i kućni broj:

Groda

Poštanski broj i grad:

21450 Hvar