Kafić Saint Klement - Palmižana

Ime vlasnika:

Miljenko Ivušić

Ulica i kućni broj:

Palmižana

Poštanski broj i grad:

21450 Hvar, Pakleni otoci