Kafić Teraca - Hvar

Ime vlasnika:

Marko Jelušić

Ulica i kućni broj:

Trg Sv. Stjepana

Poštanski broj i grad:

21450 Hvar