HVAR METROPOLA MORA

Puni naziv:

HVAR METROPOLA MORA

Adresa:

Šetalište Tome Buzolića 2 21450 Hvar

Kontakt telefon:

+385 (0)91 505 6875

Djelatnost:

udruga građana

Opis:

Udruga za zaštitu kulturne i prirodne baštine otoka Hvara